Български език и литература

Ученически курсове по български език и литература за подготовка на НВО 7 клас .

Какво да очакваме?

 • Интерактивна форма на обучение;
 • Малки групи (6–8 ученика) с цел персонална работа с всеки от тях;
 • Основен преговор на материала от 5. и 6. клас и надграждане с този от 7. клас с цел пълноценно представяне на НВО;
 • Затвърждаване на знанията чрез диалогичен характер на обучение, системни писмени и устни задания, както и домашна работа;
 • След усвояването на всяка тема изграждаме умения за работа с тест като основен изпитен формат и разработка на различни дидактически задачи;
 • Множество вътрешни пробни изпити, подготвящи кандидат-гимназистите за отлично представяне, елиминиране на стрес и максимална концентрация през изпитния ден.
ВИДПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАВНОСКИ
Група18 септември
2024
11 юни 2025
срядаСутрин
09:30/12:00
Следобед
14:30/17:00
120 уч.часа598лв. на срок2 вноски 598 / 598
Индивидуалнопо запитване

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ е задължителен за всеки ученик и е водещ компонент за дипломиране.

Какво да очакваме

 • Интерактивна форма на обучение;
 • Малки групи 6-8 ученика с цел персонална работа с всеки от тях;
 • Запознаване с формата на матурата (ДЗИ) по български език и литература;
 • Усвояване на стратегии за справяне с различните компоненти на изпита;
 • Допълване на знанията по български език и литература;
 • Работа с разнообразни изпитни материали по формата на матурата;
 • Текущо оценяване под формата на тестове и домашни работи;
 • Провеждане на пробни матури;
 • Работа с квалифицирани преподаватели;
 • Възможност за онлайн и хибридно обучение;
ВИДПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАВНОСКИ
Група20 септември
2024
23 май 2025
петъкСутрин
09:30/12:00
Следобед
14:30/17:00
100 уч.часа548лв. на срок2 вноски 548 / 548
Индивидуалнопо запитване

Преподавател

Преподавател: Д-р Лилия Желева

 • Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Славянска филология“ с украинистичен профил. Защитава педагогическата си правоспособност в СУ;
 • Дългогодишен опит в подготовката на ученици за НВО и ДЗИ;
 • Задълбочени познания в лингвистиката и литературата;
 • Научен принос:
  https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=98b74633-b2f1-4db7-96d4-ad97d1c71469