Ученици целогодишни 2024-2025

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА от 4г. – 6г.

ВИД КУРСДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
Съботна академиясъбота
от 05.10.2024
Сутрин
9:00-12:00
120 уч.часа598лв
на срок
2 вноски
598/598
Курс за 6-7 годишнипетък
от 04.10.2024
Следобед
18:00-19:20
60 уч.часа398лв
на срок
2 вноски
398/398

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
събота
от 05.10.2024
Сутрин
10:30-12:00
60 уч.часа398лв
на срок
2 вноски
398/398

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
вторник
от 01.10.2024

Сутрин
10.00-12.00
Следобед
16.00-18.00
120 уч.часа598лв
на срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
120 уч.часа598лв
на срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
120 уч.часа598лв.
за срок

2 вноски
598/598
1 път седмично
сряда
от 02.10.2024
Сутрин
10.00-12.00
Следобед
16.00-18.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024

Сутрин
09.30-12.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
четвъртък
от 03.10.2024
Сутрин
10.00-12.00
Следобед
16.00-18.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 5-TИ ДО 8-MИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
вторник
от 01.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 5-TИ ДО 8-MИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
четвъртък
от 03.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
петък
от 04.10.2024
Следобед
15.00-18.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 5-TИ ДО 8-MИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
четвъртък
от 03.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ НИВО B1 ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
вторник
от 01.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ НИВО B1+ ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
сряда
от 02.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
събота
от 05.10.2024

Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 5-ТО НИВО B2 ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
петък
от 04.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 6-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
сряда
от 02.10.2024

Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТ FIRST (B2) ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024

Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598
1 път седмично
сряда
от 02.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа598лв.
за срок
2 вноски
598/598

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТ ADVANCED (C1) ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
събота
от 05.10.2024
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа698лв.
за срок
2 вноски
698/698
1 път седмично
петък
от 04.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
120 уч.часа698лв.
за срок
2 вноски
698/698

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТ PROFICIENCY (C2) ЗА УЧЕНИЦИ 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕЧАС ХОРАРИУМЦЕНАЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
четвъртък
от 03.10.2024
Сутрин
09.30-12.00
Следобед
14.30-17.00
130 уч.часа698лв.
за срок
2 вноски
698/698